Linux PHP

Composer “fork failed – Cannot allocate memory” Çözümü

fork failed - Cannot allocate memory

Composer kurulumu yaptıktan sonra symfony projemde composer update yapmaya çalıştığımda “fork failed – Cannot allocate memory” hatası alıyordum. Bu hatayı aşağıdaki yolları uygulayarak giderdim. Kullandığım sistem ise : Ubuntu 14.04 x64 LAMP

fork failed – Cannot allocate memory Hatası Çözümü aşağıdaki gibidir.

sudo /bin/dd if=/dev/zero of=/var/swap.1 bs=1M count=1024
sudo /sbin/mkswap /var/swap.1
sudo /sbin/swapon /var/swap.1

Yukarıdaki komutları sırasıyla uyguladığınızda hatayı çözmüş olacaksınız.

Kaynak : https://getcomposer.org/doc/articles/troubleshooting.md#proc-open-fork-failed-errors


Leave a Comment