Finans-Ekonomi Kredi Kartı

Eşimin Kredi Kartı Borcu Beni Etkiler Mi?

Eşimin Kredi Kartı Borcu Beni Etkiler Mi?

Evli çiftlerde hayat ve sorumluluklar müşterektir. Kredi borcunda ise eşin sorumluluğu konusunu “evlilik birliğinin devam ettiği durumlar” ve “evlilik birliğinin devam etmediği durumlar” olarak ikiye ayırabiliriz.

Evlilik birliği devam ederken eşlerden birinin almış olduğu borç için diğer eşin bir sorumluluğu yoktur. Eşin kredi borcundan dolayı mal haczi kararı çıkması durumunda da diğer eşin üzerine olan mal varlığının haczedilmesi söz konusu değildir.

Eşlerden birinin evlenmeden önce almış olduğu kredi borçları içinde geçerlidir. Yani eşlerden biri evlenmeden önce kredi çekmişse ya da kredi kartı borcu varsa bu borcun ödenmesinden tamamen kendisi sorumludur. Bu borca yönelik mal ya da maaş haczi kararı çıkması durumunda borçlunun eşinin mal ya da maaşına haciz gelemez.

Aynı durum kredi kartı borçları ve kamu borçları için de geçerlidir. Fakat bu sistemde ortak mallara bazı istisnalar koyulmuştur. Örneğin, eşlerin anne babalarından kalan malvarlığı değerleri kişiye özel mal olup, ortak malvarlığı değerleri arasına girmemektedir. Ancak anne babadan kalan dairenin kiraya verilmesi durumunda, bu kiralar da edinilmiş mallar arasına girmektedir.

Boşanma Durumunda Kredi Borcu Ne Olur?

Evlilik sırasında kredi çekerek araba ya da ev alındıysa bu mal eşler arasında paylaşılmaktadır. Boşanma sırasında bu malları almak için çekilmiş olan kredinin ödemesi tamamlanmadıysa, satış işlemi gerçekleştirilerek borç kapatılır ve kalan tutar eşler arasında pay edilir.

Boşanma durumunda eşin yapmış olduğu borç, mallar paylaşımı gibi paylaşılmaz. Sadece edinilmiş mallara, boşanmadan sonra paylaşım yapılır.

Kredi Alırken Eşinin Kredi Notu Önemli Midir?

Kredi almak istediğinizde banka, eşinizin kredi sicilini de inceleyebilir. Özellikle konut kredisi gibi yüksek tutarlı kredi taleplerinde banka, eşin kredi notuna da bakar. Kredinin aylık taksitlerinde hane halkının geliri dikkate alındığından, eşin kredi notu da bankalar için önemlidir. Ayrıca hane halkının kaç kişi olduğu yani haneye giren gelir miktarının hane giderlerine oranı da göz önünde bulundurularak, çekilen kredinin geri ödenmesinde aksaklıkların olup olmayacağı öngörülmektedir.

Eşlerden biri bankadan düşük miktarda kredi talep ettiğinde eşlerle ilgili herhangi bir soruşturmaya gerek görülmese de yüklü kredi taleplerinde özellikle ev ya da araba kredisi talep edildiğinde eşlerin de bu kredi talebine onay verdiği belgelenmektedir. Bu uygulama geri ödemelerde olası aksaklıklar gerçekleştiğinde eşlerden diğerinin bu kredi talebinden haberinin olmaması gibi bir durum yaşamamak içindir.


Leave a Comment