Genel

Hasta Bakım Elemanı Yetki ve Sorumlulukları

Hasta Bakım Elemanı Yetki ve Sorumlulukları

Hasta ve hasta yakını haklarını göz önünde bulunduran, hastanın yaşam kalitesini yükselten, hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen evde hasta bakımı yapabilen eğitimli sağlık elemanıdır.

Hasta Bakım Elemanı Görevleri

 • Hekim tarafından yazılı olarak verilen tedavileri belirlenen esaslar doğrultusunda uygular. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır.
 • Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, ilgili hekim ile durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular.
 • Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.
 • Hastanın bulunduğu ortamı uygunluk yönünden değerlendirir ve gerekli düzenlemelerin (ısı, ışık, havalandırma, hijyen, tekstil, zemin duvarlar vb.) yapılmasını sağlar.
 • Hasta bireyin ve ailesinin eğitim ve danışmanlık ihtiyacının belirlenmesi ve yerine getirilmesini sağlar.
 • Hastanın her türlü hareket gereksinimini yerine getirir, yatak içi-dışı egzersizlerini yaptırır. Hastanın mobilizasyonunu sağlar.
 • Hastanın her türlü bakım ve tedavi gereksinimlerini karşılar ve kayıt eder.
 • Hastalara ilk yardım uygulamalarını yapar.
 • Hastalara meşguliyet terapisi verir.
 • Evde bakım hizmetleri ile ilgili olarak her türlü araç-gereci inceler, kontrol eder ve eksiklikleri ilgili birimlere bildirir.
 • İzin, rapor ve benzeri durumlarda yerine vekalet edecek kişiyi önerir.
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular.
 • Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır.
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Kullanılan Alet ve Malzemeler

 • Tansiyon aleti, ateş ölçer (derece), EKG aleti (kalp grafiği), monitör, oksijen tüpü ve çadırı,
 • Enjektör, ilaçlar, solüsyon ve tüp, sonda,
 • Pansuman alet-gereçleri ve malzemeleri,
 • Aspiratör,
 • Ameliyatta gerekli diğer malzemeler,
 • Beden bakımında kullanılan küvet, havlu vb.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Evde Hasta Bakımı Meslek Elemanı olmak isteyenlerin;

 • Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
 • İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
 • Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını anlayabilen,
 • Sorumluluk duygusu yüksek,
 • Çabuk ve doğru karar verebilen,
 • Sağlık personeline ilişkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine ve bu personelle çalışma deneyimine sahip olan,
 • Tedbirli, tertipli,
 • Şefkatli, sevecen,
 • Bedenen sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Evde Hasta Bakımı Meslek Elemanı evde, resmi veya özel hastanelerde, dispanserler, bakım merkezleri ve aile hekimliklerinde görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.


Leave a Comment