Kamu Personel Alımları

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca Açıktan Devlet Memuru Alımı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca Açıktan Devlet Memuru Alımı

Jandarma ve sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde açıktan devlet memuru alımı yapılacağı, Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanarak duyuruldu. Söz konusu ilanda talep edilen genel ve özel başvuru şartları ile diğer detaylar belirtilmiştir.

Jandarma Sahil Güvenlik İçin Memur Alımı;

Jandarma sahil güvenlik için çalışacak personel alımı yapacaktır. Başvurular, 28 Aralık 2018- 13/01/2019 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. www.jandarma.gov.tr , www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinden yapılacak başvurularda, aynı site üzerinden branş seçimi, alım şartları başvuruların başlama ve bitiş saatleri gibi diğer tüm detaylar görülebilir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Devlet memurları kanununa göre, genel ve özel şartlara sahip olmak,
 • 2018 yılında yapılan KPSS sınavına girmiş olmak ve en az 70 puan almış olmaktır.
 • Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak ya da mahkeme kararı ile, kazai rüşt (reşit olmayan birinin mahkeme kararınca reşit olması) kararı aldırmış olmak.
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması gerekmektedir.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık problemi ve akıl hastalığı bulunmaması gerekir.
 • Halen hazırda 657. Sayılı devlet memurları kanununa tabi görevlerde çalışıyor olmaması gereklidir.
 • Erkek adaylar için askerlikle bir ilgisi bulunmamalıdır. Yani tecilli (ertelenmiş) olmak, askerlik çağı gelmemek, ya da askerliğini yapmamış olmak bunlardan bazılarıdır.
 • Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı, mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, Jandarma Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre “Sivil Memur Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak.
 • Hakkında yapılacak güvenlik soruşturması sonucunun olumlu olması gereklidir. Başvuru kılavuzunda belirtilen kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmaktır.
 • Adayların sınava çağırılmasında; lisans bölümü mezunu olması ve yazılım ve veri tabanı uzmanlığı sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

İlan Metnine ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak : http://www.jsga.edu.tr/detay.aspx?id=90306


Leave a Comment