Genel

Kaliteli ve Hit Getiren Makale Nasıl Yazılır?

Kaliteli ve Hit Getiren Makale Nasıl Yazılır?

Kaliteli bir makale yazabilmek için öncelikle geniş bir genel kültüre sahip olmak gereklidir. Makale yazdığınız alan ile ilgili konunun hakimi olmanız gerekmektedir. Aynı zamanda düzgün ve akıcı bir anlatım nasıl olmalıdır bu konuda gerekli bilgilere sahip olmanız gerekmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında bazı edebi bilgilere de sahip olmanız gerekmektedir.

Kaliteli bir makale yazmak için ilk olarak makale konusunun iyi bir şekilde tespit edilmiş olması gerekmektedir. Konuda anlatılması gerekenin tam olarak ne olduğunun anlaşılması makale yazılırken konudan sapmalara engel olacaktır. İkinci olarak konu ile ilgili bilgi birikimine sahip olmak gerekmektedir. Bunun için ilk olarak konu ile ilgili araştırmaların yapılması yapılan araştırmalardan önemli bulunan başlıkların bir not defterine yazılarak hatırlanmasının sağlanması gerekmektedir. Makaleye başlamadan önce makale yazacak kişinin nasıl bir dil ile yazacağı önceden planlanmalıdır. Kişi makaleyi ben dili, geniş zamanlı bir dil ya da kurallara dayalı bir dil yöntemi ile makale yazılabilir. Ancak seçilecek dil makalenin konusunu iyi anlatabilmesi açısından son derece önemlidir. Makale yazılırken yazım kurallarına ve imla kurallarına dikkat etmek gerekmektedir. Makale yazılması sırasında kelime yanlışlıkları yapılabilir. Kişi çoğu zaman bunun farkında olmayacaktır. Bu yüzden makale yazıldıktan sonra makalenin bir kez daha okunmasında hatta mümkünse başka bir kişi tarafından okunarak kontrol edilmesinde fayda vardır. Bütün bu kurallara dikkat edildiğinde iyi bir makale yazılabilir.


Leave a Comment