Finans-Ekonomi Nedir

Merkez Bankası Reeskont Kredisi Nedir?

Merkez Bankası Reeskont Kredisi Nedir?

Reeskont kredisi, bankaların nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan sağladıkları bir kredidir. Merkez bankasının para politikası araçlarındandır. Reeskont kredisi, ıskonto edilmiş bir borç senedinin Merkez Bankası tarafından yeniden ıskonto edilmesi karşılığında verilir.

Paraya ihtiyacı olan şirket bankadan kredi talep eder, bankalarda şirketlerin borç senedini Merkez Bankası’na iskonto ettirir ve reeskont kredisi alır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası reeskont kredisinde, kendine özgü bir sistem geliştirmiştir. Bu sayede bir şirketin borç senedi hazırlayıp, bankaya başvurmasının, bankanın da bunu ıskonto edip, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına başvurmasının yolu açılmıştır.

Bankalar büyük ölçüde yabancı kaynağa ihtiyaç duyar. Bankaların ihtiyaç duyduğu mevduatların kaynağı da reeskont kredileridir. Merkez Bankası reeskont kredileri ile bankaların para hacminde etkili olmaktadır. Reeskont kredileri kullanım alanlarına göre farklılık göstermektedir. Ticari, tarım, ithalat, ihracat ve yatırım gibi konularda reeskont kredileri gruplanmaktadır. Verilen krediler orta ve kısa vadeli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Verilen krediler ödeme tarihlerine göre kısa ya da orta vadeli olarak kabul edilir. Ödeme tarihi 120 günden az olanlar kısa vadeli reeskont kredisi olarak adlandırılır. Ödeme süresi 8 yıla kadar uzayan Reeskont Kredileri orta vadeli olarak adlandırılır. Bankalar ve merkez bankasının arasında gerçekleşen bu anlaşma ile kredi almak isteyen müşterilerin ihtiyacı giderilir. Reeskont Kredisini ancak bankalar aracılığıyla almak mümkündür.

İhracatlarını artırılması ve ticaretin gelişmesi amacıyla bankalar, Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde çalışır. Merkez Bankası, reeskont kredileriyle piyasayı fonlar. Böylece likidite sorunu en aza indirilir. Merkez bankası para politikası amacına dayalı olarak reeskont kredisinde belli faiz uygulamaları yürütür.  Her yıl Merkez Bankasının belirlediği faiz kapsamında, Reeskont Kredi faiz oranları da değişiklik gösterir.


Leave a Comment