Kamu Personel Alımları

Milli Savunma Bakanlığı Kuvvet Komutanlığına Memur Alımı İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Kuvvet Komutanlığına Memur Alımı İlanı

Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında memur olarak görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacağı Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan ederek yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı Ve Kuvvet Komutanlıklarına 2019 Yılı Memur Alımı

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Devlet Memurluğuna İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Olan Sınavlar Hakkındaki Yönetmelik” esasına uygun olarak personel alımının yapılacağı ve sınav sonrasında başaran adayların Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında memur olarak istihdam edileceği duyurulmuştur.

Yönetimin gerek görmesi durumunda, hangi unvanda alım yapılacağı, kadroları ve illeri konusunda bazı değişiklikler yapabileceklerdir. Bu nedenle adayların, başvuru süresince ilan ile ilgili yapılacak olan tüm güncellemeleri takip etmeleri ve son değişikliklerden haberdar olmaları gerekmektedir.

Müracaat edecek olan adayların sadece bir tercih hakkının bulunduğu bilinmelidir.

Başvuru Şartlarında Adaylardan İstenenler;

 • Diploma (Sadece lise mezunu olan adaylar diplomalarını yüklemek durumundadır. Ön lisans ya da lisans mezunu adayların diplomaları ise YÖK’ten çekilecektir)
 • Bonservis, Ustalık- Kalfalık belgesi, sertifika, ruhsat, ehliyet, İş Güvenliği Uzmanı Belgesi ile Şehit/ Gazi yakınlık belgesini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Not; İstenilen belgelerini yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belirtilen başvuru şartlarını taşımadıkları halde ya da istenilen evrakları eksik veya yanlış olduğu tespit edilen adayların yapmış oldukları başvuru işlemleri hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılarak iptal edilecektir.

1-Genel

Sözlü giriş sınavı, Genel İdare Hizmetleri 8. Dereceden kadrolara 10 aday Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı alınacak ve yaşantısı boyunca sadece Ankara Genel Kurmay Başkanlığında görev yapacaktır.

2-Sınava Katılma Şartları

 1. 657 sayılı Kanunun 48. Maddesindeki genel şartları taşımak.
 2. En az 4 yıllık lisans ya da dengi okullardan mezun olmak.
 3. 01 Ocak 2018 tarihi itibari ile, 35 yaşını doldurmuş olmak.
 4. Türk Ceza Kanunun 53. Maddesine giren suçlardan mahkûm olmamak.
 5. ÖSYM tarafından 27-28 Mayıs 2017 veya 28-29 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılan KPSS sınavından70 ve üzeri not almış olmak.
 6. ÖSYM dil sınavlarında (İngilizce- Fransızca) en az 80 puan almış olmak.
 7. Puan sıralamalarında aynı puana sahip olanlar sözlü sınava alınacaklardır.
 8. Sınavın yapıldığı tarih itibari ile askerlikle ilişkisi olmamak.
 9. Silahlı kuvvetlerden çıkarılmamış olmak.
 10. Tüm belgeleri süresi içinde teslim etmiş olmak.
 11. Sağlık mevzuatına uygun olmak.
 12. Güvenlik soruşturmaları olumlu olmak.

3- Başvuru Şekli Ve Gerekli Belgeler

 1. Online ön başvurular, 28 Aralık 2018- 15 Şubat 2019 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.
 2. 15 Mart 2019 tarihinden sonra ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi de aynı adres üzerinden öğrenilecektir.

İlan Metnine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Kaynak


Leave a Comment