Kamu Personel Alımları

Orman Genel Müdürlüğü Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Orman Genel Müdürlüğü Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Orman Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı ilanda, personele yönelik genel ve özel başvuru şartları bulunmaktadır.

Orman Genel Müdürlüğü Orman Muhafaza Memuru Alımı;

Devlet memurları kanununa tabi, açıktan atama yoluyla sözlü ve uygulamalı yapılacak sınavda 20 adet muhafaza memuru alımı yapılacaktır. Adaylara tüm duyurular Orman Genel Müdürlüğünün Resmi sitesi olan www.ogm.gov.tr adresinden yapılacaktır. Başvurular 28.01.2019-08.02.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri/ adresin üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru işlemleri 08.02.2019 gecesi saat 23:59’da sona erecektir.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar;

 • Öncelikle aranan ilk şart, 657 Sayılı Devlet memurları kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartların hepsine sahip olmak.
 • Bir sağlık kuruluşundan alınmış içinde ‘’yurdun her köşesinde görev yapabilir ve silah kullanabilir’’ ibaresi olan sağlık raporu almak,
 • 2018 yılında yapılan KPSS sınavından en az 70 puan almış olmak.
 • Yüksek öğretim kurumlarına bağlı, ormancılık ve orman ürünleri, orman işletmeciliği, ormancılık, fidan yetiştiriciliği, fidecilik, budama ve aşılama, avcılık ve yaban hayat bölümlerinden birinden mezun olmuş olmak gerekir.

Sözlü ve Uygulamalı Sınav Yeri Ve Tarihi İle Sınava Katılacak Adaylardan İstenecek Belgeler Nelerdir?

Sınava katılmaya hak kazana adaylar için, sınava katılacakları yer ve saati 18/02/2019 tarihinde www.ogm.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavlar ise, 04/03/2019-15/03/2019 tarihleri arasında Antalya’da yapılacaktır.

Adaylar Sınava Gelirken;

 • Başvuru formunu internet adresinden çıktı alarak doldurulan ve imzalanan belge şeklinde olması,
 • Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi mutlaka adayların yanında bulunması gerekir.

Sözlü sınav konuları, Genel kültür alanına ait soruları olacak ve not değerleri toplam 15 puan olacaktır.

Uygulamalı Sınav Konuları;

 • Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar (17 puan)
 • Ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemleri (17 puan)
 • Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür (orman yetiştirmek) tekniklerine yönelik uygulamalar (17 puan)
 • Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar (17 puan)
 • Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik durumları (17 puan)

Sınav komisyonunda görevli her bir üye tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

İlan Metni İçin Tıklayınız.

Kaynak: https://www.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDuyurular.aspx?l=bab5d875-bc9e-415b-99c6-f5088acdaf36&i=949


Leave a Comment