MySQL

Temel MySQL Komutları ve Kullanımı

Bu yazımda MySQL kullanımında gerekli komutlar ve bunların temel anlamda kullanımı ile ilgili bilgiler vereceğim. Aşağıda belirttiğim sorgu ve fonksiyon örnekleri en basit hallerindedir. Daha bir çok sorgu ve fonksiyon mevcuttur. Ben en çok kullanılanları inceledim.

Yazımda kullandığım komutlarda;

  • tablo_adi : Veritabanı üzerinde bulunan tablonuzun adını,
  • veritabani_adi : Veritabanı adını,
  • sutun_adi : Veritabanı üzerinde bulunan tablonuzdaki sütun isimlerini,
  • kosul : Veritabanı üzerinde sorguyu çalıştırmak için gerekli şartı belirtmektedir.
  • deger : Veritabanı üzerinde tablolardaki sütunlarda yer alan veriler.

Temel MySQL Komutları ve Kullanımı

1) Yeni veritabanı oluşturur.

CREATE DATABASE veritabani_adi;

2) İşlem yapmak istediğin veritabanını seçer.

USE veritabani_adi;

3) Veritabanı sunucusundaki veritabanlarını listeler.

SHOW DATABASES;

4) İstenilen tablodaki alanları listeler.

DESCRIBE tablo_adi;

5) Yeni Tablo Oluşturma

CREATE TABLE tablo_adi (sutun_adi1 , sutun_adi2);

6) Tabloya Veri Ekleme

INSERT INTO tablo_adi VALUES ("deger1", "deger2");

7) Tablodan Veri Silme

DELETE * FROM tablo_adi WHERE kosul;

8) Tabloya Sütun Ekleme

ALTER TABLE tablo_adi ADD COLUMN sutun_adi;

9) Tablodaki Sütunu Silme

ALTER TABLE tablo_adi DROP COLUMN sutun_adi;

10) Tablodaki Sütunu Primary Key Yapma

ALTER TABLE tablo_adi ADD PRIMARY KEY (sutun_adi);

11) Listelemek istediğimiz kayıtların belirli bir sayıda olmasını istersek aşağıdaki komutu kullanabiliriz. Aşağıdaki komutta ilk 5 kaydı listeleme işlemi yapmaktadır.

SELECT * FROM tablo_adi LIMIT 5;

12) Tablodaki Sütunda Bulunan Veriyi Güncelleme

UPDATE tablo_adi SET sutun_adi = "deger" WHERE kosul;

13) Tablodaki Tüm Verileri Silmek ve Tablo Yapısını Sıfırlamak

Eğer Auto_increment değer alan bir sütun varsa tablonuzda, bu işlem çok önemlidir. çünkü tablo içerisindeki tüm verileri silseniz dahi yeni veri eklediğinizde auto_increment değeriniz kaldığı yerden devam eder. Ancak TRUNCATE işlemi yaparak Auto_increment değerinizi sıfırdan başlatabilirsiniz.

TRUNCATE TABLE tablo_adi;

14) Tabloyu Silmek

DROP TABLE tablo_adi;

15) Veritabanı Silmek

DROP DATABASE veritabani_adi;

16) Tablonuzda bulunan sütunlardaki tüm verileri çeker.

SELECT * FROM tablo_adi;

17) Tablonuzda bulunan belirli sütunlardaki tüm verileri çeker. Verilerini çekmek istediğiniz sütünları aralarında virgül koyarak sorgu cümlenize ekleyebilirsiniz.

SELECT sutun_adi1, sutun_adi2 FROM tablo_adi;

18) DISTINCT

Tablonuzda bulunan verileri listelerken tekrarlanan değerleri tek sefer gösterir. Aynı değere sahip verileri ikinci kez göstermez. Bu sorgu cümlesinin kullanımında DISTINCT ile bir sütun adını kullanmanız gereklidir. Çünkü DISTINCT o sütundaki değerlere göre verileri çekecek ve veriler tekrarlanıyorsa sadece ilk olan veriyi gösterecek.

SELECT DISTINCT sutun_adi FROM tablo_adi;

19) ORDER BY

Tablonuzda bulunan verileri listelerken verileri istediğiniz sütuna göre ARTAN veya AZALAN şekilde listelemenizi sağlar. Sayısal veriler ve alfabetik veriler üzerinde çalışmaktadır.

ASC : Sayısal verilerinizi küçükten büyüğe, alfabetik verilerinizi A’dan Z’ye sıralar.

SELECT * FROM tablo_adi ORDER BY sutun_adi ASC;

DESC : Sayısal verilerinizi büyükten küçüğe, alfabetik verilerinizi Z’den A’ya sıralar.

SELECT * FROM tablo_adi ORDER BY sutun_adi DESC;

20) GROUP BY

Tablonuzda bulunan veriler üzerinde işlem yaparken bu işlemleri gruplandırarak yapmak isterseniz GROUP BY kullanılır. Örnek olarak;

Tabloda bulunan kaç kitap var ve bu işlemi yaparken sadece 2014 basımı olan kitapları sorguya dahil et gibi bir işlem yapacaksak GROUP BY işimizi kolaylaştıracaktır.

SELECT sutun_adi1, sutun_adi2 FROM tablo_adi GROUP BY sutun_adi1;

21) LIKE

Tablonuzda bulunan bir sutundaki veriler üzerinde arama yapmak için kullanılır.

SELECT * FROM tablo_adi WHERE sutun_adi LIKE '%aranacak_deger%';

22) REGEX (Regular Expression)

Tablonuzda bulunan bir sutundaki veriler üzerinde REGEX yapılar kullanarak arama yapmanızı sağlar.

SELECT * FROM tablo_adi WHERE sutun_adi RLIKE 'regular_expression';

String Fonksiyonları

1) STRCMP : İki Kelimenin aynı olup olmadığını kontrol eder. Kullanımı : STRCMP(“metin1”, “metin2”)

2) LOWER : Belirttiğiniz metni tamamen küçük harfe dönüştürür. Kullanımı : LOWER(“metin”)

3) UPPER :  Belirttiğiniz metni tamamen büyük harfe dönüştürür. Kullanımı : UPPER(“metin”)

Hesaplama Fonksiyonları

1) COUNT : Satır sayısını döndürür. Kullanımı : COUNT(sutun_adi)

2) AVG : Belirttiğiniz sütundaki değerlerin ortalamasını hesaplar. Kullanımı : AVG(sutun_adi)

3) MIN :  Belirttiğiniz sütundaki minimum değeri döndürür. Kullanımı : MIN(sutun_adi)

4) MAX :  Belirttiğiniz sütundaki maximum değeri döndürür. Kullanımı : MAX(sutun_adi)

4) SUM :  Belirttiğiniz sütundaki değerlerin toplamını döndürür. Kullanımı : SUM(sutun_adi)


Leave a Comment