Genel Java PHP

Veri Tabanı ve Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Veri Tabanı

Belirli bir amaca göre birbiriyle ilişkisi olan verilen adresleme yapılarak sayısal ortamlarda saklandığı ve gerek duyulduğu zaman bu adreslere erişilerek bu adreslerde saklanılan verilerin tekrar kullanılabildiği yapılara veri tabanı denir.

Kısacası veri tabanı, bilişim sistemlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Okul, hastane, banka gibi kuruluşların kullandığı, çeşitli uygulama ve web sitelerinin binlerce veri ile verimli bir şekilde çalışabilmesi için kullandığı birbiriyle bağlantılı çok çeşitli verilerin bütünüdür.

Veri Tabanı Yönetim Sistemi

Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) veya Database Management System (DBMS) olarak bilinir ve veri tabanı ekleme, veri tabanı üzerinde çeşitli işlemler yapmamızı sağlayan sistemlerdir.

En bilinen veri tabanı yönetim sistemleri

 • Oracle
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • MongoDB
 • MsSQL
 • Sybase
 • Microsoft Access

VTYS üç grupta incelenir.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

 Hiyerarşik Veri Tabanı Yönetim Sistemi

Hiyerarşik VTYS, ana bilgisayar ortamlarında çalışan yazılımlar tarafından kullanılmaktadır. Bu türde en bilinen yazılım IBM tarafından çıkarılam IMS’dir.

Hiyerarşik veri tabanı modelinin PC ortamına uyarlanmış bir veri tabanı yönetim şekli bulunmamaktadır.

İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi

Bu model içerisinde veriler tablolar halinde tutulur. Bu tablolar birbirleri ile belirli alanlara göre bağlantılıdırlar. Bunun gibi birden çok tablonun mantıksal bir ilişki içerisinde tutulduğu veri tabanı modeline ilişkisel VTYS adı verilir. İlişkisel veri tabanı yönetim sistemi veri tabanlarının yapısını düzenler, veri bütünlüğünü sağlar, verilerin doğru ve etkin bir şekilde saklanılmasını sağlar.

Örnek İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

 

 • Oracle
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • MongoDB
 • MsSQL
 • Sybase
 • Microsoft Access
Nesnesel Veri Tabanı Yönetim Sistemi

Nesnesel veri tabanı modeli, C++ gibi nesneye yönelik bir dille yazılmış olan ve yine C++ gibi nesneye yönelik bir dille kullanılan veri tabanı modeli anlamına gelmektedir.

 

Kaynak:

 1. http://www.dijitalders.com/icerik/13/2378/veritabani_nedir.html
 2. http://www.verivizyon.com/kitapoku.asp?catid=32
 3. Arş. Gör. Muhammet BAYKARA- F.Ü. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği – VTYS Giriş Dökümanı

 


Leave a Comment